Wykonanie wykopu wiąże się z wybraniem sporej ilości ziemi z danego miejsca. Może okazać się, że znajdzie się on poniżej poziomu wód gruntowych. Wysoka wilgotność podłoża oznacza z kolei jego niestabilność, przez co niemożliwe jest prowadzenie dalszych prac ziemnych. Jedynym rozwiązaniem jest odwodnienie, które ustabilizuje grunt. To przeprowadzić można na kilka sposobów. Sprawdź, kiedy i jak najlepiej przeprowadzić odwodnienie wykopu we Wrocławiu.

Schemat przedstawiający odwodnienie wykopu za pomocą igłogiltrów.

Na czym polega odwodnienie wykopu?

Wysoki poziom wód gruntowych może utrudnić, a nawet uniemożliwić przeprowadzenie robót budowlanych, w szczególności związanych z wykopami. Woda może zbierać się na dnie, a także destabilizuje podłoże. Jedynym sposobem jest obniżenie lustra wód gruntowych poniżej głębokości wykopu. Choć zadanie to wydaje się stosunkowo proste, może powodować wiele negatywnych skutków:

  • Zaburza lokalny ekosystem, co może mieć znaczący wpływ na występujące w okolicy uprawy.

  • Obniżenie poziomu wód gruntowych spowoduje, że pobliskie źródła wody mogą przestać działać — w szczególności wykopane przez rolników studnie.

  • Grunt, z którego wypompowano wodę, może osiąść, stanowiąc istotne ryzyko dla sąsiednich budynków.

Z tego powodu przeprowadzenie odwodnienia we Wrocławiu powinno być poprzedzone wykonaniem stosownego projektu przez specjalistę, który oszacuje ryzyko zajścia negatywnych konsekwencji takiego działania.

Najważniejsze metody odwodniania wykopów

Niewielkie odwodnienia wykopów we Wrocławiu nie wymagają specjalistycznego sprzętu. Metody powierzchowne stosuje się, gdy głębokość wykopu nieznacznie przekracza poziom wód gruntowych lub w celu osuszenia podłoża i zapewnienia jego stabilności. W takim przypadku wystarczy wykopać system rowów oraz niewielkich studni o głębokości niewiele większej niż właściwy wykop. Powstające w ten sposób depresje zbiorą nadmiar wody i pozwolą na wykonanie planowanych robót ziemnych. Jednak czasem odwodnienie musi być wykonane na znacznie większej głębokości. Jakie metody stosuje się w takim wypadku?

Odwodnienie za pomocą studni głębinowej

Odwodnienie we Wrocławiu z pomocą studni głębinowej polega na wykopaniu głębokiego otworu, w którym zbierać się będzie woda. W jej środku umieszcza się pompę, która pozwala na pozbycie się nadmiaru wody, a tym samym obniżenia jej lustra w gruncie. Tak wykonany lej depresji musi mieć większą głębokość niż planowany wykop. Dużą wadą tego sposobu jest miejscowe działanie.

Odwodnienie metodą igłofiltracyjną

Alternatywą są odwodnienia wykopów igłofiltr. We Wrocławiu jest to szczególnie popularna metoda ze względu na dość podmokłe okolice Odry i innych rzek. W tym przypadku stosuje się kilka, a nawet kilkanaście perforowanych rur owiniętych siatką, które umieszcza się pionowo w ziemi. Ich górne końce podłączone są do kolektora, łączącego je z pompą podciśnieniową. W ten sposób odfiltrowana woda zasysana jest do góry, obniżając tym samym poziom wód gruntowych.

W odróżnieniu od poprzednio opisanej metody ze studnią, odwodnienia wykopów igłofiltr (Wrocław i inne miasta w Polsce) działają na większym obszarze i lepiej sprawdzają się w przypadku wykopów o dużej powierzchni.

Czy przeprowadzenie odwodnienia skutecznie stabilizuje grunt?

Odwodnienie wykopu jest konieczne, by prowadzić dalej roboty budowlane lub inżynieryjne. Wspomniana na początku metoda powierzchniowa sprawdza się jedynie przy płytkich wykopach. Jednak jest ona również najłatwiejsza do przeprowadzenia, a jej wpływ na środowisko i okoliczne budynki jest niewielki.

Niestety, często trzeba sięgać po metody głębinowe: igłofiltry, studnie głębinowe lub metodę mieszaną: studnie igłofiltrowe. Jaka jest ich skuteczność? Warto zaznaczyć, że celem przeprowadzenia odwodnienia wykopów we Wrocławiu i innych miejscowościach jest tymczasowe obniżenie lustra wody gruntowej na czas robót ziemnych lub inżynieryjnych. W tym aspekcie obie metody sprawdzają się doskonale. Powstające na skutek odpompowywania wody leje depresyjne obniżają lokalnie poziom wody gruntowej, dzięki czemu podłoże wykopu jest stabilne i suche. Żadna z omawianych metod nie wpływa jednak na strukturę samego gruntu, więc po wyłączeniu pomp sytuacja wraca w naturalny sposób do pierwotnego stanu. W ten sposób unika się negatywnych konsekwencji.

Odwodnienia za pomocą igłofiltrów czy studni głębinowych powinna wykonywać wyspecjalizowana ekipa, a projekt musi zapewniać stabilność gruntu na okolicznych działkach. Nieprawidłowe wykonanie takiej operacji może bowiem skutkować nawet zawaleniem się sąsiedniego budynku. Dlatego warto postawić w tej kwestii na profesjonalistów.