TITA

Roboty ziemne

Posiadamy dobrze wyposażony plac maszynowy. Zajmujemy się kompleksowymi robotami ziemnymi:

  • małe wykopy do 1000 m3
  • zasypki
  • tymczasowe place
  • przygotowania placów budowy
  • plantowanie terenów zielonych
  • formowanie skarp i nasypów